სპეციფიკაცია:

  100% cotton,

  Percal or Sateen 

  210TC or 300TC

  Plain or striped (1cm)

ასევე შესაძლებელია  სხვადასხვა ზომისა და ქსოვილების მიწოდება მოთხოვნის შესაბამისად

bed lnen
bed linen

თეთრეული:

  ერთსაწოლიანი   180x280 cm*

  ორსაწოლიანი     240x280 cm*

  Queen bed           260x280 cm*

საბნის პირი:

  ერთსაწოლიანი  160x220 cm*

  ორსაწოლიანი     220x220 cm*

  Queen bed          240x220 cm*

ბალიშის პირი:

   52 x 72 cm

   72 x 92 cm

© 2019 by GITS group