საბანი :

  მიკროფიბრა, 100 % ბამბა , სუნთქვადი,  

  არაალერგიული , 300Gr/m2

 

  ერთსაწოლიანი   155x215 cm*

  ორსაწოლიანი     215x215 cm*

  Queen bed           235x215 cm*

ბალიში :

    მიკროფიბრა, 100 % ბამბა , სუნთქვადი,         

    არაალერგიული

   50 x 70 cm  (850 gr/pcs)

   70 x 90 cm  (1000 gr/pcs)

ბალიშის დამცავი :

  წყალგაუმტარი მიკრო ტერი ჯდება, სუნთქვადი, 130 გრ /   

  მ2, თერმოპლასტიკური პოლიურეთანის მემბრანა,     

  რეცხვადი, ელვა შესაკრავით.

   

   52 x 72 cm

   72 x 92 cm

duvet
pillow
pillow protector

Pillow

Duvets

Pillow protector

ლეიბების დამცავი :

  წყალგაუმტარი მიკრო ტერი ჯდება, სუნთქვადი, 130 გრ / მ2,   

  თერმოპლასტიკური პოლიურეთანის მემბრანა, რეცხვადი, 4

  ელასტიური ზოლით

 ((ასევე გვაქვს "fitted" მატრასის დამცავები )

   ერთსაწოლიანი    90x200 cm*

   ორსაწოლიანი      160x200 cm*

   Queen bed            180x200 cm*

mattress protector

4 bands mattress protector

ასევე შესაძლებელია  სხვადასხვა ზომისა და ქსოვილების მიწოდება მოთხოვნის შესაბამისად

mattress protector

fitted mattress protector

© 2019 by GITS group